Att välkomna

_49A1202Det finns ett gammalt ord, hospes, vilket är latin och roten till ord som hospital, hospitality, hotell och hospice. Ordet innefattar att välkomna, att ta emot någon.

Hospes kan ses från två håll, hur vi välkomnar en gäst, det vi kallar värdskap, men lika mycket hur vi som gäster välkomnar vår värd, det vi skulle kunna kalla gästskap.

För att ett vackert möte ska uppstå krävs såväl en värd som en gäst. Det är när bägge dessa två bidrar, bägge får en fin upplevelse.

Jag har också lärt mig genom livet att en bra värd ofta är en bra gäst, och tvärtom.

Att utveckla sitt värdskap är att träna sitt gästskap.

När och hur är du en bra gäst?