Workshops

_49A1008

Jan leder två interaktiva halvdagsworkshops:

Den välkomnande verksamheten – för alla

Den välkomnande verksamheten – för ledare