GEMENSKAP. VÄRDSKAP. GÄSTSKAP.

MED

JAN GUNNARSSON

ART OF WELCOMING

GEMENSKAP. VÄRDSKAP. GÄSTSKAP.

MED

JAN GUNNARSSON

ART OF WELCOMING

Inspiratör

Som inspiratör vill jag skapa lust, insikt och vilja till en mer gemensam, hållbar, vacker och välkomnande värld. Jag gör det främst med berättelser och tankar från egna erfarenheter, som författare, föreläsare, naturfotograf, musikant och teaterdirektör.

Författare

Jag arbetar med ord till artiklar och böcker som inspirerar till en välkomnande och gemensam värld. Grunden är berättelser om egna och andras människors erfarenheter och tankar.

Föreläsare

Efter över 2300 föreläsningar i Sverige och internationellt, tycker jag det är lika roligt att få inspirera en publik att se möjligheterna och glädjen med gemenskap och välkomnande.

Naturfotograf

Mycket tid befinner jag mig i naturen för att fånga dess skönhet och skörhet, på den vackra planet som är allas vårt hem.

Musikant

Musiken har alltid varit en viktig del av mitt liv. Jag skriver egna texter och musik som ibland blir till låtar och album. Vid några tillfällen blir det även  konsert. Lite coolt att ha ett album på Spotify. 

Student

En stor del av min tid ägnar jag åt att lära mig, att förstå världen och tiden vi lever i. Jag lär mig från andras erfarenheter och tankar, från utbildningar och kurser. Det gör att jag hela tiden utvecklas och kan bidra bättre till att inspirera andra.

Teaterdirektör

Jag har en egen dockteater där jag med hjälp av dockor och fantasier vill sprida tankar om gemenskap och värdskap, om hållbarhet och att värna vår sköra planet, för oss som lever idag och för de som ska leva här i morgon. Målgruppen är barn i åldern 4-104.