Bildgalleri

Vördnad.

Att visa aktning och respekt för något, enligt ordboken. Ju mer tid jag befinner mig i naturen med kameran (det har blivit en del) ju större ödmjukhet, tacksamhet och, ja vördnad, känner jag för det fantastiska jag får vara en liten del av under ett liv. Naturen är ett rum där vi kan hitta oss själva. Ett behov av att vara en varsam gäst växer sig starkare för varje dag, med varje blomma, växt, djur, soluppgång och landskap objektivet fångar. Det är med förhoppningen att bilderna ska inspirera andra att se skönheten, skörheten och värna det som finns runt oss, jag delar mina små alster. 

Vördnad.

Att visa aktning och respekt för något, enligt ordboken. Ju mer tid jag befinner mig i naturen med kameran (det har blivit en del) ju större ödmjukhet, tacksamhet och, ja vördnad, känner jag för det fantastiska jag får vara en liten del av under ett liv. Naturen är ett rum där vi kan hitta oss själva. Ett behov av att vara en varsam gäst växer sig starkare för varje dag, med varje blomma, växt, djur, soluppgång och landskap objektivet fångar. Det är med förhoppningen att bilderna ska inspirera andra att se skönheten, skörheten och värna det som finns runt oss, jag delar mina små alster.