Jan Gunnarsson

Jag är en författare, föreläsare, naturfotograf och musikant som inspirerar människor att välkomna sig själva, andra och den naturliga världen vi alla är en del av. Utifrån egna erfarenheter och kunskaper skriver och talar jag om gemenskap, värdskap och gästskap, med en stor skopa glädje och passion.

Mitt skrivande och föreläsande om gemenskap, värdskap och gästskap började efter 25 år som ledare i privata och offentliga verksamheter där jag såg hur gemenskap är en förutsättning för framgång. Efter 2 350 föreläsningar i Sverige och internationellt, 10 böcker och ett antal TEDx tal är jag än mer övertygad om gemenskapens kraft i alla typer av verksamheter och sammanhang.

Jag är bl.a.utbildad till lärare inom medkänsla vid Stanforduniversitet och genomgått ett längre program för personlig utveckling vid Harvard Business School, USA. Efter flera års boende i England och USA skriver och talar jag engelska flytande.

Samarbetspartners