”Det roligaste jag vet är att inspirera och uppmuntra människor att se nya perspektiv, att få bidra till viktiga samtal och att få deltagarna att känna sig bekräftade och värdefulla.”

Inspiration, kompetens och samtal

Inspiration är att skapa lust, insikt och vilja till något. Kompetens är att utveckla förmågor och att få verktyg och modeller för att omsätta tankar till verklighet. I mina föreläsningar vill jag bjuda in till samtal och reflektion, i ett utforskande som känns viktigt för deltagarna.

Mina föreläsningar upplevs:

 • Utvecklande. Öka medvetenheten om vikten av gemenskap, bemötande, värdeskapande och samverkan. Ger nya perspektiv och några ”Aha”.
 • Underbyggd. Baserat på tillgänglig forskning och egna erfarenheter.
 • Underhållande. Berättelser om människor och situationer. Skratt, glädje med glimten i ögat.
 • Uppbjudande. Bjuder in till samtal och reflektion.
 • Uthållig. Tankar deltagarna bär med sig som kan omsättas i sitt arbete och vardag.
 • Uppmuntrande. Bidrar till ökad arbetsglädje, stolthet och mening i arbetet och att deltagarna känner sig värdefulla och att de ”tas på allvar” utan pekpinnar!

Här nedan är exempel på några av mina grundföreläsningar, som anpassas till situation och behov i samtal med uppdragsgivare.

 

Värdskap för alla

Konsten att få människor att känna sig välkomna

Målgrupp:
Alla i verksamheter där det mänskliga mötet är en viktig faktor för framgång

Innehåll:
– Att alltid möta människor med värdighet, respekt och äkta omtanke
– Värdskap är en konst, utövaren en konstnär
– Det goda gästskapet, om vår roll och vårt ansvar som gäster
– Viktiga förmågor för att få människor att känna sig välkomna
– Konsten att vara i ett välkomnande tillstånd

Längd:
45-180 minuter (ju längre tid desto mer samtal och dialog)

Ladda ner en detaljerad beskrivning av föreläsningen här!

Värdskap för ledare

Ledarskap för en välkomnande kultur

Målgrupp:
Ledare och chefer i verksamheter där mänskliga relationer är en framgångsfaktor

Innehåll:
– Om skillnaden mellan värderingar och kultur
– Ledarskapets, roll, ansvar och former
– Den emotionella faktorn betyder allt
– Konsten att inspirera andra
– Nycklar till en inkluderande och välkomnande kultur
– Att leda som värd för ökad effektivitet och för att hålla själv

Längd:
45-180 minuter (ju längre tid desto mer samtal och dialog)

Ladda ner en detaljerad beskrivning av föreläsningen här!

Värdskap för tränare

Det är oerhört tacksamt och utvecklande att vara Värdskapstränare! Du själv växer som människa, bidrar till att andra gör det och att verksamheten säkerställer en välkomnande och inkluderande kultur.

Det här är för dig som vill arbeta med värdskap som inspiratör, coach och utbildare, internt i den egna verksamheten eller som konsult, föreläsare, utbildare, mm.

Tillsammans utforskar vi områden som:

 • Fördjupning i ämnet värdskap, konsten att få människor att känna sig välkomna
 • Rollen som värdskapstränare
 • Att inspirera och engagera andra för värdskap
 • Att skriva och berätta om värdskap
 • Att ge en föreläsning i värdskap
 • Att vara värd för en workshop om värdskap
 • Kommunikation och att ”sälja in” värdskap
 • Administration och ekonomi som värdskapstränare

Kurs
Under ett antal tillfällen varje år kan du tillsammans med andra utveckla din kompentens och förmåga som Värdskapstränare. Kontakta mig för mer information om nästa kursstart!

Coachning
Du eller din grupp kan få individuell rådgivning och mentorskap för att lyckas som Värdskapstränare. Kontakta mig så tar vi ett samtal om hur du/ni kan utveckla er förmåga.

{

The Niagara Region Public Health Department in Ontario, Canada had a remarkable full day of Hostmanship with Jan Gunnarsson. An inspirational and humorous lecture set an energizing tone for the morning and was followed by a workshop to share insights from all employees.   After lunch, Jan facilitated a small group session for our leadership team which placed the concepts of Hostmanship within our specific context.  Public Health was delighted to “host” participants from local municipal government, healthcare sector, and education sector to attend the opening lecture. Spontaneous feedback from participants at all three sessions has been heartfelt and very positive. Hostmanship will add a special dimension to our work and our workplace. 

– Valerie Jaeger, MD, PhD, MPH, Medical Officer of Health, Niagara Region Public Health

We were very happy with Jan’s presentation. Being a company putting people first, we are always looking for new perspectives on how to develop ourselves, and lead ourselves. The day with Jan certainly lived up to our high expectations as an excellent speaker with a lot of inspiration.

Johanna Jaktman and Kai Peper, IKEA

Your insights and experiences on human interactions and relationships are things we will carry with us in the future – it will make a difference for real!

Daniel Olsson, Executive Vice President Capio Proximity Care

Wow, what a great talk! It expanded the way we see customer care, culture, leadership and personal responsibility. So inspiring and thoughtful. Everyone was really enthusiastic after the hour with Jan on stage!

Per Thorstenson, CEO Arlanda Express

Kontakta mig för mer information och bokningar!