Föreläsningar

Värdskap100

Värdskap är konsten att få människor att känna sig välkomna. Att utöva värdskap innebär att ha ett öppet, inkluderande och välkomnande förhållningssätt. Detta ger oss bättre förutsättningar att skapa meningsfulla möten och bygga goda relationer. När vi möter människor med respekt, värdighet och omtanke utvecklas vi som människor. Och när människor växer då blomstrar verksamheter och platser!

 

SYFTE OCH MÅL
Föreläsningen syftar till att inspirera och utmana deltagarna till att reflektera över sitt eget förhållningssätt i mötet med andra. Målet är att väcka engagemang och vilja hos deltagarna att utforska värdskapets möjligheter vidare.

FÖR VEM
Medarbetare och ledare i privata och offentliga verksamheter. För alla som vill utveckla sig själva och sitt sätt att möta och bemöta andra.

UR INNEHÅLLET

 

Så möter vi människor med respekt, värdighet och omtanke:
Så välkomnar vi kunder, kolleger och oss själva:
Så ser vi människan vi möter som vår gäst:
Så är vi en värd för verksamheten:
Så skapar vi värde genom möten som berör:
Så gör vi värdskap till ett val, varje dag:

 

UPPLÄGG
60-120 minuter föreläsning med mer eller mindre grad av interaktivitet beroende på gruppens storlek. (Finns även som föreläsning/workshop 180-220 minuter.)

Värdskap är perfekt att kombinera med olika teman! Föreläsningen Det goda värdskapet kan  kombineras med t ex företagsklimat, ledarskap, destinationsutveckling eller hållbarhet för att passa de behov ni har.