Föreläsningar

_49A1104

Föreläsningar

Jan är en av Sveriges mest anlitade och uppskattade föreläsare. Med sina erfarenheter, kunskaper, anekdoter och sin humor skapar han insikter och en äkta vilja att välkomna sig själv och andra.

Se vad andra har tyckt om Jans föreläsningar här.

Exempel på föreläsningar är:

Att välkomna sig själv och andra

Målgrupp: Alla

 • Att möta människor med respekt, värdighet och omtanke
 • Att kultivera ett välkomnande sinne
 • Att välkomna kunder, kollegor och sig själv
 • Att vara värd för verksamheten
 • Att skapa värde genom möten

Från 45-180 minuter som interaktiv föreläsning eller workshop.

Gör en förfrågan här! 

Leda som värd

Målgrupp: Operativa chefer och ledare nära gästerna

 • Från ledarskap till värdskap
 • Ledarskapets roll och ansvar
 • Det tjänande värdskapet
 • Att göra medarbetare till värdar

Från 45-180 minuter som interaktiv föreläsning eller workshop.

Gör en förfrågan här!

En inkluderande och välkomnande bemötandekultur

Målgrupp: Mellanchefer och ledningsgrupper

 • Inkludering som strategi
 • 10 nycklar till en välkomnande kultur
 • Ledarskapets roll och ansvar
 • Det välkomnande ledarskapet

Från 45-180 minuter som interaktiv föreläsning eller workshop.

Gör en förfrågan här!

Medkänsla

Att möta människor som inte är tillfreds

Målgrupp: Ledare och medarbetare som möter människor som är sköra

 • Att vara medmänniska, professionell och att värna sig själv
 • Att kultivera empati, sympati och medkänsla
 • Självmedkänsla

Från 45-180 minuter som interaktiv föreläsning eller workshop.

Gör en förfrågan här! 

Kommunikation som välkomnar

Målgrupp: Ledare och medarbetare

Nycklar till en välkomnande kommunikation

 • Att skapa ett välkomnande rum
 • Att välkomna olika personligheter
 • En välkomnande första kontakt
 • Att ställa välkomnande frågor
 • Att använda välkomnande ord
 • Att tala välkomnande
 • Att lyssna välkomnande
 • Att skriva välkomnande
 • Icke verbal kommunikation.
 • Att möta synpunkter och klagomål
 • Att ge och välkomna feedback

Gör en förfrågan här! 

Konsten att vara turkos!

Att välkomna sig själv och andra i vardagen

Målgrupp: Alla

 • Att vara tillfreds med den vi är, det vi har och det vi gör
 • Att vara autentisk
 • Att bli medveten och ta ansvar för det som hindrar oss att vara naturligt välkomnande
 • Att välja ett tukost tillstånd före ett grått!
 • Att turkosifiera andra

Från 45-180 minuter som interaktiv föreläsning eller workshop.

Gör en förfrågan här!