Home

Föreläsare och författare till 

DET GODA VÄRDSKAPET

Konsten att få människor att känna sig välkomna

Inspiration och kompetens som gör skillnad

Jan är skapare av Värdskapsfilosofin och medgrundare till VÄRDSKAPET/HOSTMANSHIP som hjälper ledare och medarbetare att utveckla inkluderande, öppna och välkomnande verksamheter och platser. Som författare till åtta böcker inom värdskap, bemötande, service, samverkan och ledarskap är Jan en av landets mest anlitade föreläsare och har inspirerat sin publik vid över 2 000 tillfällen i Sverige och internationellt. Efter mångårigt boende i England och USA skriver och talar Jan engelska flytande.

Jan erbjuder ett antal olika föreläsningar. Läs om dem här!

Med sin 30-åriga egna erfarenhet från bemötande, värdskap, ledarskap, utveckling och kommunikation inom näringsliv och offentlig sektor, talar och skriver Jan med mycket humor, känsla och personliga anekdoter utifrån egna erfarenheter.